ARKKITEHTITOIMISTO JUKKA AITTOLA OY

ARKKITEHTITOIMISTO JUKKA AITTOLA OY

Louhentie 8 A, 02130 Espoo
Puh. 09-8194 380, telefax 09-8194 3838
Sähköposti:arktsto@arkaittola.fi

Osakkaat:

Matti Tölö, arkkitehti Safa, ARK / 340
Puh. 09 8194 3821, 050 565 1542
matti.tolo@arkaittola.fi

Mikko Isola, arkkitehti Safa, ARK / 144
Puh. 09 8194 3822
mikko.isola@arkaittola.fi