ARKKITEHTITOIMISTO JUKKA AITTOLA OY

MATTI TÖLÖ

Arkkitehtitutkinto TKK 1987
Suomen Arkkitehtiliiton ( SAFA ) jäsen
Arkkitehtisuunnittelijoiden rekisterin
jäsen, ARK / 340
TKK täydennyskoulutuskeskus Dipoli,
pääsuunnittelija-koulutusohjelma 2006
Toimistossa vuodesta 1986 lähtien.

MIKKO ISOLA

Arkkitehtitutkinto TTKK 1987
Suomen Arkkitehtiliiton ( SAFA ) jäsen
Arkkitehtisuunnittelijoiden rekisterin
jäsen ARK / 144
Toimistossa vuodesta 1982 lähtien.

JUKKA AITTOLA

Arkkitehtitutkinto TKK 1972
Suomen Arkkitehtiliiton ( SAFA ) jäsen
Arkkitehtisuunnittelijoiden rekisterin
jäsen ARK / 105
TKK täydennyskoulutuskeskus Dipoli,
pääsuunnittelija-koulutusohjelma 2001
Toimistossa vuodesta 1967 lähtien.
Osakkaana vuoteen 2008.